Sınıf Çemberi Kılavuzu Kimin için Hazırlandı?

Sınıf Çemberi Kılavuzu, sınıflarda;

  • duygusal güvenliği sağlamayı,
  • eş değerli bir ortam yaratmayı,
  • duygu ve ihtiyaç farkındalığını geliştirmeyi,
  • birlikte karar alarak anlaşmalar yapmayı,
  • anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeyi, 

ihtiyaç olarak gören, dolayısı ile katılımcı ve barışçıl bir öğrenme topluluğu var etmek isteyen tüm sınıf öğretmenleri içindir.

 

Pek tabii ki, diğer tüm branşlardan öğretmenler de kullanabilir, yararlanabilir, ilham alabilir. Bununla birlikte Sınıf Çemberi, gücünü bir rutin halinde deneyimlenmesinden ve bağlantının rutinle giderek derinleşmesinden alıyor. Ve Mevcut düzende haftalık planlarda rutine yer açma potansiyelinin ilkokulda daha çok olduğunu düşünüyoruz. Halihazırda BBOM Derneği olarak da okul öncesi ve ilkokul odaklı çalışıyoruz. Bu sebeplerden dolayı bu kılavuz ilkokul odağında.

 

İlkokul bir, iki ve üçüncü sınıflarda her okul günün ilk ders saatini; dördüncü sınıflarda ise -yoğun programı göz önünde bulundurarak- haftanın başında ve sonunda birer ders saati ile haftada en az 2 ders saatini Sınıf Çemberi’ne ayırmanızı öneriyoruz. 

 

Sınıf Çemberi akışlarını haftalık olarak tasarladık. Sınıf Çemberi’nin her sınıfın kendi koşullarına göre düzenlenmesini, çocukların katılımını içeren, kapsayıcı bir akışa sahip olmasını önemsiyoruz. Dolayısıyla sizler, her hafta o haftanın haftalık akışını inceleyip hafta boyunca yapacağınız çemberleri planlayabilirsiniz. Çember planlarınızı yaparken, bu kılavuz içinde tasarladığımız akışlar kadar sınıf topluluğunuzun ihtiyaçları, hazır bulunuşlukları ve katkıları da yol gösterici olacaktır.

Haftalık akışları iki ayrı grupta topladık: 1 ve 2. Sınıf akışları ile 3 ve 4. Sınıf akışları. Bu ayrımın temelinde çocukların gelişim dönemi ihtiyaçları yer alıyor. 

Ancak çemberi 3 veya 4. sınıfta ilk kez uygulayacak öğretmenlere de  1 ve 2. sınıf akışlarına da göz atmalarını öneriyoruz. Çemberi ilk kez uygulayacaksanız ve sınıfınızın ihtiyaçlarıyla örtüştüğünü düşünüyorsanız 1 ve 2. sınıf akışlarını kullanabilirsiniz.

Özetle; bu yıl Sınıf Çemberi uygulayacak tüm öğretmenleri;

 

  • Web sitemizi okuyup çember için sınıfta ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yapmaya,
  • Çember rutinine karar vermeye (her günün ilk ders saati, pazartesi çarşamba cuma günlerinin ilk ders saatlari vb.),
  • Haftalık akışları inceleyip kendi çember planlarını çıkarmaya,
  • Rutini korumak ve hatırlamak için, ayrıca çember kılavuzunu geliştirmemize katkıda bulunmak için haftalık e-bültenimize anasayfadan kayıt olmaya,
  • Süreç boyunca çember deneyimleri üzerine düşünmeye ve geri bildirimlerini bizlerle paylaşmaya,

davet ediyoruz.