Bilgi Notları

Bilgi notları Sınıf Çemberi Kılavuzu’nun haftalık akışlarında ele alınan kavram ve konuları açıklayan tanıtıcı metinlerden oluşur. Her bir bilgi notu kavram ve konulara dair tanım, işlev ve pratik etme bölümlerini içerir.