Sınıf Çemberi
İlkokul Öğretmen Kılavuzu

Sınıf Çemberi, sınıftaki tüm bireylerin bir arada, belirli bir düzen içinde oluşturduğu bir ifade ve öğrenme alanıdır. 

Kılavuz Neden ve Nasıl Geliştirildi?

Başka Bir Okul Mümkün Derneği olarak, Türkiye’de okul öncesi ve ilkokul ölçeğinde çocukların öncelikli yararını gözeten katılımcı ve barışçıl eğitim bir modeli geliştirmek ve uygulanmasını desteklemek için 10 yıldır çalışıyoruz.

Devamını oku >>

Kılavuz Kimin için Hazırlandı?

Sınıf Çemberi Kılavuzu, sınıflarda; duygusal güvenliği sağlamayı, eş değerli bir ortam yaratmayı, duygu ve ihtiyaç farkındalığını geliştirmeyi, birlikte karar alarak anlaşmalar yapmayı, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeyi, ihtiyaç olarak gören..

Devamını oku >>

Sınıf Çemberi Tanıtım Videosu

Sınıf Çemberi Kılavuzu'nda Neler Var?

Haftalık Akışlar

Sınıf Çemberi’nin ilkokul düzeyinde haftalık planlarını içerir. Öğrenme hedefi, izleme göstergeleri, hazırlık adımları, etkinlik ve öz değerlendirmeden oluşur.

Sınıf Çemberi'nin Yapısı

Sınıf Çemberi’nin tanıtımını ve ilkesel özelliklerini içerir. Öğretmenin rolü ve Sınıf Çemberi’nin düzenini ayrıntılı biçimde ele alır.

Sınıf Çemberi'ni Planlama

Sınıf Çemberi’nin yıllık programını tanıtır. Programın dönemlik ve haftalık olarak planlanmasını ve düzenlenmesini destekler.

Sınıf Çemberi'nde Öğrenme

Sınıf Çemberi’nin öğrenme yaklaşımını ve onu destekleyen alanların tanıtımını içerir. Çocuk katılımı ve SDÖ’nün çemberde nasıl ele alındığını açıklar.

Bilgi Notları

Sınıf Çemberi haftalık akışlarda ele alınan kavram ve konuları açıklayan tanıtıcı metinlerden oluşur. Bilgi notları, tanım, işlev ve pratik etme bölümlerini içerir.

“Çemberde anlaşmazlık çözümü ile ilgili yaptığımız çalışmalar çok işime yaradı. Üzerimden büyük bir yük kalktığını hissediyorum. Artık kendi aralarındaki sorunları nasıl çözebileceklerini biliyorlar.”

4. Sınıf Öğretmeni

“Çemberde duygu ve düşüncelerimi paylaşmayı çok seviyorum, rahatlıyorum, kendimi ifade etmiş oluyorum.”

3. Sınıf Öğrencisi

“Çemberde bağlantıda olmak benim için, sınıfımdaki her bir çocuğun kendi duygu ve ihtiyaçlarının farkında olması, onlardan haberdar olmam ve aynı zamanda kendimi de onlara ifade etmemdir.”

2. Sınıf Öğretmeni

Sınıf Çemberi'ni Destekleyen Materyaller

Materyaller Sınıf Çemberi İlkokul Öğretmen Kılavuzu’nun kullanımını kolaylaştırmak ve çeşitli haftalarda işlenen konuların uygulanmasını desteklemek için hazırlandı.

Duygu ve İhtiyaç Seti

Duygu ve İhtiyaç Seti çocukların katılım hakkını öğrenme ortamlarında hayata geçirmeyi hedefler.
Materyale ulaşmak için tıklayın >>

Anlaşalım Materyali

Anlaşalım Materyali, öğrenme ortamlarında anlaşmazlık çözümü süreçlerini desteklemek için üretildi. 
Materyale ulaşmak için tıklayın >>

Birlikte Materyali

Poster ve kılavuzdan oluşan Birlikte Materyali, öğrenme ortamlarında karar alma süreçlerini desteklemek için üretildi.

Materyale ulaşmak için tıklayın >>